Vykurovanie a plynofikácia

Našim poslaním je čo najlepšie poznať a pochopiť aktuálne potreby zákazníka a snažiť sa predpovedať smerovanie jeho požiadaviek v budúcnosti.

Dodávka a montáž
vykurovacej techniky

Vykurovacie telesá

Dodávame montáž panelových radiátorov, ktoré poskytujú vyšší merný tepelný výkon na jednotku vykurovacej plochy v porovnaní s inými vyhrievacími telesami. Panelové radiátory zaberajú menší priestor v interiéri a zabezpečujú úsporné vykurovanie priestoru.

Plynomery

Zabezpečujeme meranie pretečeného objemu plynu prostredníctvom membránových plynomerov (objemových meradiel). Veľmi presné meranie pretečeného objemu a prietoku plynu realizujeme prostredníctvom rotačných piestových plynomerov.

Priemyselné čerpadlá

Vyberte si z dodávku a montáž čerpadiel na chemicky aktívne a neutrálne kvapaliny, bezupchávkové čerpadlá, procesné čerpadlá, čerpadlá na kondenzát a horúcu vodu, čerpadlá na pitnú a úžitkovú vodu (horizontálne i vertikálne), či chemické čerpadlá.

Tepelné čerpadlá

Využívajte bezplatne tepelne tepelnú energiu z okolitého prostredia (zo zeme, spodnej vody alebo zo vzduchu). Zaplatíte iba množstvo prúdu, ktoré tepelné čerpadlo spotrebuje na svoje prevádzku. Nespaľujú žiadne suroviny, majú široké využitie a nevytvárajú žiadne emisie.

Zásobníky

Zabezpečujeme predaj a montáž stacionárnych ohrievačov vody (80-1000 l), kombinovaných ohrievačov vody, vodorovných bojlerov s priamym a nepriamym ohrevom, elektrických ohrievačov vody (zvislé, závesné, vodorovné, stacionárne, akumulačné nádrže, prietokové).

Solárne systémy

Využívajte aj vy energiu slnka, a prispejte k trvalo-udržateľnému spôsobu života, ktorý nezaťažuje budúce generácie. Vyberte si technicky vyzreté solárne zariadenia a znížte negatívny ekologický vplyv vašej domácnosti na našu planétu.

Referencie

Na kvalite si potrpíme bez ohľadu na to, či riešime projekt obytného domu alebo priemyselného objektu. Pozrite si, ako pracujeme v našej galérii zrealizovaných projektov.

Chcete s nami spolupracovať?