Služby

Zastrešíme váš projekt od spracovania projektovej dokumentácie, dodania riešenia na mieru, až po vykonanie finálnych prehliadok a skúšok.

Projekcia

Spracujeme vaše požiadavky do komplexnej projektovej dokumentácie s predpokladanými termínmi dodania a podrobných nákladov.

Realizácia

Spracujeme vaše požiadavky do komplexnej projektovej dokumentácie s predpokladanými termínmi dodania a podrobných nákladov.

Servis

Vykonáme prehliadky a odborné skúšky dodaného projektu. Naplno otestujeme záťažový výkon a spoľahlivosť nášho riešenia.

Vykurovanie

Chladenie

Výroba stlačeného vzduchu